fbpx

แจ้งชำระเงิน

เพื่อป้องกันการโอนผิดบัญชี กรุณาโทรสอบถามที่ 0-2431-2944,0-2431-0410

วิธีการชำระเงิน/แจ้งว่าชำระเงินแล้ว (Confirm payment)
ท่านสามารถดูวิธีการชำระเงินของเว็บไซต์ได้ที่ วิธีการชำระค่าสินค้า และยังสามารถแจ้งว่าท่านได้ชำระเงินให้กับเราแล้วโดยกรอกข้อมูลตามวิธีการที่ท่านได้ชำระเข้ามา รวมถึงช่วงเวลา และหากท่านมีไฟล์สลิปการโอนเงินก็สามารถแนบมาเพื่อยืนยันได้

แจ้งชำระเงินผ่านทาง : KokliangPharmacy