fbpx

เงื่อนไขการคืนสินค้า

 

เงื่อนไขการเปลี่ยน ? เคลมสินค้า

1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น

2. ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าของ หจก.ก๊กเลี้ยงฟาร์มาซี 0-2431-2944 ก่อนทุกครั้ง

3. สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์ให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี

4. บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที

5. ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์

 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าประเภทต่อไปนี้

– กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ/ สั่งผลิต

– กลุ่มสินค้า Clearance ราคาพิเศษ

– สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน

– สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า

 

** การเปลี่ยน-เคลมสินค้านั้น ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้าหรือบริการ ถ้ามีสินค้าพร้อมส่งจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 7-14 วัน หากไม่แล้วอาจจะมีแจ้งเปลี่ยนรุ่นใหม่หรือยกเลิกการซื้อ

?สินค้ามีการรับประกันสินค้าจากบริษัทฯ? เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและความพึงพอใจหลังการขายที่ดีเยี่ยม จากทางบริษัทฯ โดยตรง ในการเคลมสินค้าและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ หจก.ก๊กเลี้ยงฟาร์มาซี?

 

เงื่อนไขการยกเลิกการซื้อขาย และการคืนสินค้า

เมื่อท่านได้รับสินค้าและ/หรือบริการเรียบร้อยแล้วพบปัญหา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของ หจก.ก๊กเลี้ยงฟาร์มาซี ถือเป็นที่สิ้นสุด

ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกการซื้อขายโดยมีหนังสือแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบผ่านทางอีเมล์ webmaster@kokliang.com ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ และให้ส่งคืนสินค้าพร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงการซื้อให้แก่บริษัทฯ ในสภาพที่สมบูรณ์ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า

2. สินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน/เอกสารยืนยันการชำระเงินจากธนาคาร หรือ Email และเซลล์สลิป/ใบกำกับภาษี ที่อยู่ปลายทางจากขนส่งเอกชนในซองพลาสติกบนกล่องพัสดุ (กรณีส่งโดยขนส่งเอกชน)

3. สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และพร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์

4. สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้

5. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

6. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าหีบห่อ และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆไม่สามารถขอคืนได้

 

ช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้า

เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมาทาง www.kokliang.com โดยอีเมลมาที่?webmaster@kokliang.com?หรือโทร: 0-2431-2944? เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่มีปัญหาจาก www.kokliang.com ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบตามเงื่อนไข ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

-? ส่งเปลี่ยน-คืนสินค้าผ่านทางไปรษณ๊ไทย หรือ ขนส่งเอกชน มาได้ที่:

 

หจก.ก๊กเลี้ยงฟาร์มาซี

232/6? หมู่ที่13? ซ.เพชรเกษม95? ถ.เพชรเกษม
ต.อ้อมน้อย? อ.กระทุ่มแบน? จ.สมุทรสาคร?
74130

 

การรับเปลี่ยน-คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ไปดำเนินการเองที่ ไปรษณีย์ไทย หรือ ขนส่งเอกชน โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งก่อน จนกว่าจะตรวจพิสูจน์สภาพสินค้าและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะติดต่อลูกค้ากลับไปภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าเพื่อยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าพร้อมคืนค่าขนส่งสินค้าที่ลูกค้าชำระไว้ หากพิสูจน์ว่าไม่เข้าเงื่อนไขการเปลี่ยน-คืน ทางบริษัทฯ จะส่งสินค้าคืนท่านโดยเก็บเงินปลายทาง

-? ลูกค้าเข้ามาติดต่อด้วยตัวเอง (ตามเงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้า) ได้ตามที่อยู่ที่แจ้งข้างต้น

 

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะไม่ทำการคืนเป็น เงินสด ทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

1. จ่ายคืนเป็นคูปองใช้แทนเงินสด เพื่อซื้อสินค้าและบริการที่ www.kokliang.com ภายใน 7 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน

2. จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 7-14 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน

3. จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตของลูกค้า ภายใน 30 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืนและจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิต